ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εκδότης της ιστοσελίδας και οι παρόντες όροι: Εταιρεία με την επωνυμία «Enginius IKE» και διακριτικό τίτλο «Enginius», με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, στην Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 71, με ΑΦΜ 800626940, ΔΟΥ Καλλιθέας, με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 132843901000.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109533390

Διαχειριστής: Γιώργος Στάθης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σκοπός της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα superpet.gr είναι μια σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Προσφέρει προϊόντα για λιανική πώληση σε χρήστες του διαδικτύου ή για χρήστες που περιηγούνται στην Ιστοσελίδα (εφεξής "η Σελίδα" ή "η Ιστοσελίδα").Η χρήση αυτής της σελίδας από οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την επίσκεψη, την αγορά ή τη λήψη συμβουλών (εφεξής "επισκέπτης"), διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής "GOPH").

2. Προσωπικές πληροφορίες και cookies

Η Enginius συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα. Οι όροι χρήσης αυτών των πληροφοριών περιγράφονται στην ενότητα "Προστασία προσωπικών δεδομένων" αυτής της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι αυτή η αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται στις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ισχύουν κατά καιρούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Enginius συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, καταχωρούνται και αποθηκεύονται διακριτικά,σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

3.1. Ιστοσελίδα
Ο ιστότοπος και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτόν, μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τα αρχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και με οποιαδήποτε στοιχεία που δημιουργούνται για την Ιστοσελίδα (εικόνες, ήχους, κείμενα, γραφικά, διαγράμματα, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, βάσεις δεδομένων και ενημερωτικά δελτία είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Enginius (εφεξής "Περιεχόμενο") και δεν έχουν άδεια με οποιαδήποτε άδεια εκτός από εκείνη της ανάγνωσής τους από τους χρήστες του Διαδικτύου. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή και χρήση αντιγράφων της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων σχεδίων, συναρμολόγηση, μετάφραση (εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο), πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση οποιασδήποτε μορφής δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση του Περιεχομένου ή του Λογισμικού, εν όλω ή εν μέρει, ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του Λογισμικού για τους σκοπούς της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μέσω διαφορετικής διεπαφής από εκείνη που παρέχεται στον Επισκέπτη από την Enginius για το σκοπό αυτό.

3.2. Εμπορικά σήματα
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Enginius κατέχει το εμπορικό σήμα superpet.gr και τα λογότυπά του για την Ελλάδα. Ο χρήστης του Διαδικτύου αναγνωρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα της Enginius σε σχέση με την μάρκα Superpet και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα πνευματικά δικαιώματα της Enginius. Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση και γενικά να επηρεάσει, να διαθέσει ή να τροποποιήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται στον επισκέπτη να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, οι συνεργάτες της Enginius κατέχουν τις δικές τους μάρκες. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν σε εταιρείες του Ομίλου εταιρειών στις οποίες ανήκει επίσης η Enginius, ή ανήκουν σε συνεργάτες, προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών της Enginius. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων, ή / και εμπορικών σημάτων και / ή άλλου περιεχομένου υπόκειται σε άδεια από Enginius ή τον αντίστοιχο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων που επηρεάζονται.

3.3. Υπερσυνδέσμοι
Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και άλλους πόρους του Διαδικτύου. Η Enginius δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, τους συνδέσμους, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες και γενικά το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτές τις εξωτερικές σελίδες ή πηγές. Επίσης Enginius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε είδος ζημίας ή απώλειας, αν αυτό είναι αποδεδειγμένο ή υποτίθεται, η οποία προκύπτει από τη μελέτη του περιεχομένου, των υπηρεσιών και γενικά τη χρήση των εξωτερικών σελίδων ή πηγών. Οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου από την Ιστοσελίδα της Enginius, οποιαδήποτε χρήση της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας και γενικά οποιαδήποτε χρήση ενός στοιχείου της Ιστοσελίδας της Enginius, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Enginius, η οποία μπορεί να δοθεί ανά πάσα στιγμή και με οποιαδήποτε επιφύλαξη. Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει (α) την κατάργηση οποιουδήποτε συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα, η οποία δεν έχει εγκριθεί ή δεν θεωρείται πλέον εγκεκριμένο, και (β) να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από τη σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους.

4. Συμπεριφορά επισκεπτών

Κάθε επισκέπτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων χρηστών του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται στον επισκέπτη που εισέρχεται στην ιστοσελίδα:

- να ανεβάσει, να δημοσιεύσει, να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδώσει με άλλο τρόπο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιβλαβές, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο
, μισητό, ρατσιστικό ή να καθιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής άλλου, του δικαιώματός του στην προσωπική του εικόνα ή να καταδικαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

- να ανεβάσει, να δημοσιεύσει, να στείλει email ή να μεταδώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε είδος διαφήμισης, προωθητικού υλικού, "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "spam", "αλυσιδωτές επιστολές" ή οποιοδήποτε άλλο είδος ενοχλητικού υλικού.

- να ανεβάσει, να δημοσιεύσει, να στείλει email ή να μεταδώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού κώδικα, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί να διακόψει, να καταστρέψει ή να περιορίσει τη λειτουργικότητα του λογισμικού, του εξοπλισμού ή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

- να προσπαθήσει να μειώσει την υπηρεσία του χρήστη, του παρόχου ή του δικτύου εκθέτοντας την ιστοσελίδα σε ιό, δημιουργώντας κορεσμό, πλημμυρίζοντας το διακομιστή, ή τοποθετώντας την κεφαλίδα ενός πακέτου TCP-IP ή οποιουδήποτε τμήματος των πληροφοριών κεφαλίδας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για την εν λόγω χρήση ή να αποκτήσει πρόσβαση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται.

- να προχωρήσει σε προσπάθεια διερεύνησης ή δοκιμής ευπαθειών συστήματος ή δικτύου ή παραβίασης μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση.

- να χρησιμοποιήσει άλλο αναγνωριστικό χρήστη.

- να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να παρακινήσει άλλο πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή άλλη δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα της Enginius, τους προμηθευτές της, τους συνεργάτες και τους διανομείς της, τους διαφημιστές της και κάθε άλλο επισκέπτη.

- να μεταδίδει και να αναμεταδίδει (με πρόθεση) κάθε πληροφορία ή λογισμικό που δημιουργείται από την Ιστοσελίδα ειδικά σε τρίτες χώρες ή σε
αλλοδαπούς και, ως εκ τούτου, να παραβιάζει το εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Ο επισκέπτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά του στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, η Enginius μπορεί να κινήσει όλες τις πιθανές διαδικασίες και να τερματίσει τη χρήση της Ιστοσελίδας σε έναν επισκέπτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή χρήση μιας ή περισσότερων υπηρεσιών της Enginius για οποιονδήποτε λόγο παραβιάζει αυτές τις GOPH. Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη για τυχόν ζημιές ή ζημιές που θα υποστεί, ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής του με την GOPH αυτής της Ιστοσελίδας.

5. Ευθύνη

5.1. Πρόσβαση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας
Ο επισκέπτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την υλοποίηση των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Enginius και τις δεξιότητες και τις γνώσεις της χρήσης του διαδικτύου και της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τα τέλη σύνδεσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πρόσβαση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της Enginius. Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Η Enginius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στους επισκέπτες μετά από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Επιπλέον, τότε η Enginius δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές άμεσες και έμμεσες ζημίες, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση και τις συνέπειές της, αλλά δεν περιορίζεται στο κόστος που προκύπτει από την αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, απώλεια ή κέρδη, πελάτες, πληροφορίες ή άλλους τύπους ζημιών που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή όχι στην ιστοσελίδα, ή από την εφαρμογή.

5.2. Περιορισμός ευθύνης
Η Ιστοσελίδα έχει επίσης περιεχόμενο τρίτων, καθώς και συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Enginius δεν μπορεί ούτε να ελέγξει την ασφάλεια ούτε το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η Enginius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου τρίτων. Η Enginius δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακεραιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη μη παραβίαση,
διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και πληρότητα των πληροφοριών, των προϊόντων, των αξεσουάρ και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αλλά ούτε για την καταλληλότητα της εφαρμογής που σχεδιάστηκε από τον επισκέπτη. Κάθε αξίωση επισκέπτη κατά της Enginius πρέπει να γίνει εντός του πρώτου 1 μήνα από την εμφάνιση του στοιχείου αξίωσης.

6. Γενικά

6.1. Τροποποιήσεις
Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Για να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις, η Enginius θα ενθαρρύνει τον επισκέπτη να ξαναδιαβάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά και πριν χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα.

6.2. Ισχύς
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι άκυρος, είτε λόγω αλλαγών στη νομοθεσία είτε λόγω δικαστικής απόφασης, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

6.3. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο. ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ENGINIUS GREECE ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο 00302109533390 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-17.00).